[zaloguj się]

HIJACYNTOWY (11) ai

hijacyntowy (9), jacynktowy (2); hijacyntowy BibRadz (8), WujNT; jacynktowy RejAp (2).

a jasne; teksty nie oznaczają ó; prawdopodobnie o jasne.

Fleksja
sg
f Gjacynktow(e)j
Ahijacyntową
Ihijacyntową
pl
G hijacyntowych
A subst hijacyntow(e)

sg f G jacynktow(e)j (1).A hijacyntową (4).I hijacyntową (2).pl G hijacyntowych (1).A subst hijacyntow(e) (3).

stp notuje, Cn, Linde brak.

O barwie fioletowej purpury [brunatny, fijołkowej maścihyacinthinus Cn] (11): Y przywiązáli napierſnik od obrączek iego áż do obrączek Efodowych/ táśmą hiácyntową [filo hyacinthi]/ áby ták było ná onem háftowániu Efodowem BibRadz Ex 39/21; Potym ſpráwili pod Efod ſzátę wſzytkę hiácyntową [totum hyacinthinum]/ tkáckiey roboty. BibRadz Ex 39/22; Tákże ná Ołtarzu złotem rozpoſtrzywſzy oponę hiácyntową [vestem hyacinthi] BibRadz Num 4/11, I 46b marg, Ex 28/28, Num 4/12, 13, Apoc 9/17; Y widziałem konie w widzeniu ſwoim/ á ći co ſiedzieli ná nich/ mieli páncerze fárby ogniſtey/ iácinktowey/ y ſiárcżáney. RejAp 81, 82v; WujNT Apoc 9/17.

Synonimy: brunatny, fijołkowy, purpurowy, szarłatny, szarłatowy.

KN