[zaloguj się]

INDUSTRYJA (1) sb f

Fleksja

G sg industryj(e)j.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znajomość rzeczy, przemyślność, biegłość w czym [industriadowcipność BartBydg; ‒ dowcip, rozum ku wynajdowaniu czego Mącz 169b; – pilność Calep; przemysłindustria Cn]: Vpátruiąc wźniećili w nich [gwiazdarze w gwiazdach] dźiwne Aſpekty/ Gdyż też z ſiebie wydáią [gwiazdy] roźlicżne effecty. [...] Szkodliwych chcąc ſie vſtrzedz/ Gwiazdárze znáć dáią/ Co z pilney induſtriey oni poznawáią. PaxLiz Cv.

Synonimy: biegłość, dowcip, dowcipność, przemysł.

IM