[zaloguj się]

ANTRAKS (5) sb m

Zawsze -x-.

a nagłosowe pisane dużą literą, drugie a jasne.

Fleksja
sg pl
N antraks
A antraks antraksy
inne sg A (lat.) - antracem

sg N antraks (1).A antraks (1).A pl antraksy (2).(lat.) A sg antracem (1).

stp, Cn, Linde brak.

lek. Karbunkuł, wrzód [antrax [...] morbus qui dicitur sacer ignisświętego Antoniego niemoc, ale własniej piekielny ogień, Mącz 11b] (2): iadowity wrzod ktori z melankolijey ſpaloney bywa/ zową gi Antrax FalZioł I 38b; á ſtego vcżyń plaſtr/ ktory ieſt dobri na bolącżkę Antrax/ która bywa z krwie oſtrey barzo iadowitey. FalZioł I 136c, 136c; A ktho ſłychał zá ſtárych wiekow Kánkry/ Kárbunkuły/ Antráxy, Francuzy y z dziwnemi potomki? RejZwierc 60; WerGośc 262.

Synonimy: »piekielny ogień«, »świętego Antoniego niemoc«.

TZ