[zaloguj się]

JEDYNOWŁADCA (5) sb m

jedynowładca (2), jedynowłajca (2), jedynowłajdca (1) StryjKron (2 : 2 : 1).

e oraz o prawdopodobnie jasne; pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg
N jedynowłåjca
G jedynowłådce
I jedynowłaj(d)cą

sg N jedynowłåjca (1).G jedynowłådce (2).I jedynowłaj(d)cą (2).

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) ‒ XVII w.

Samowładca, monarcha absolutny (5):

jedynowładca czego (2): Waſił wielki Kniáź Moſkiewſki ktory ſie iedynowłaycą wſzyſtkiey Ruśi piſał StryjKron 395, 130.

W połączeniu z imieniem oraz przymiotnikiem od nazwy państwa (3): Potym Iaroſław Iedynowłaicá Ruſki/ Roku 1018. zebrał wielkie woyſko z Ruśi StryjKron 175; O Roſterkach Xiążąt Ruſkich po ſmierći Wołodimirzá Monomáchá Kijowſkiego Iedinowładce. StryjKron 210, 210.

Synonim: monarcha.

Cf JEDNOWŁAJDCA, JEDYNOWŁADECZ

LW