[zaloguj się]

AURYPIGMENTUM (14) sb

aurypigmentum n (7), aurypigment m (3), aurypigmentum a. aurypigment (4); aurypigmentum BielKron; aurypigment Calep (2); aurypigmentum : aurypigment FalZioł (6 : 1).

Zawsze -ri-.

Teksty nie dostarczają danych dla oznaczenia pochyleń; prawdopodobnie a pochylone, e jasne; pisane dużą literą 6 r.

Fleksja
sg
N åurypigmentum, åurypigment
G åurypigmentum, åurypigmentu
A åurypigmentum, åurypigment

sg N åurypigmentum (2), åurypigment (2).G åurypigmentum (4), åurypigmentu (4); -entum BielKron; - entum : -entu FalZioł (3 : 4). ◊ A åurypigmentum (1), åurypigment (1).

stp brak, Cn: aurypigment, Linde XVII w. (z Cn).

Arszenik; złotokost (związek arsenu z siarką używany jako żółta farba); arsenicum, auripigmentum Calep, Cn [auripigmentumarsenik, proch i farba której malarze używają Mącz 21c] (14): Też realgar/ arſenicum/ auripigmentum/ Takie rzecży możeſz ſkładać podług twey woley. FalZioł V 101 v; Wezmi Auripigmentu dwie vncij/ mercurij/ to ieſt żywego ſrebra iednę vnciją/ ołowu palonego iednę vnciją, Zmieſzay ty wſzytłi [!] rzecży z oleiem y z ocztem winnem, Atym mazać ſwierzb. FalZioł V 114, I 143d, II 21b, III 34b, 40c, 41a, V 101v, 102, 107v [2 r.]; Iáko ich wiele znam ktorzy ſie tym [alchimiją] paráią/ to náprzycżynią Teſtow/ prochow/ popiołu/ Sándáraki/ Purpuryſy/ Auripigmentum/ Hydrágirium/ tho ſą wſzytko fárby iáko máśći. BielKron 26; Calep 98b, 117a.

Synonimy: arsenik, realgar.

WG