[zaloguj się]

KROTOCHWILIĆ (16) vb impf

krotochwilić (11), krotofilić (5), [krotowilić]; krotochwilić BierRozm (3), RejWiz, Mącz (5), KlonŻal; krotofilić KromRozm I, BielKron (2), HistRzym; krotochwilić : krotofilić ForCnR (1 : 1).

Oba o jasne.

Fleksja
inf krotochwilić
indicativus
praes
sg pl
1 krotochwilę
3 krotochwili krotochwilą
praet
sg
3 m krotochwilił
n krotochwiliło

inf krotochwilić (5).praes 1 sg krotochwilę (2).3 sg krotochwili (2).3 pl krotochwilą (2).praet 3 sg m krotochwilił (3). n krotochwiliło (1).part praes act krotochwiląc (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

1. Bawić, weselić się, spędzać czas na rozrywce, stroić żarty dla zabawy; ludere, lusitare Mącz (13): Ludere, Gráć/ Krotochwilić. Mącz 198c, 198c [2 r.], 225c; [Wedle tego páná ſiedzi co ták krotowili [...] iſt krtzweylig. Wokabul 1539 T].

krotochwilić z kim (5): ForCnR B3, C4; RejWiz 23; Krol z nim [z małym Mojżeszem] krotofiląc/ włożył nań krolewſką koronę BielKron 28; Dare alicui operam ludo, Krotochwilić s kim. Mącz 198d.

krotochwilić sobie [czym] (1): Dziećię gdy owce paſáło/ Cżęſto ná wilká wołáło: Tym ſobie krotochwiliło/ Choćia y wilká nie było. BierEz K3.

krotochwilić miedzy sobą (1): żeglarze kyedy yáſno á ćiche morze/ á wyátr dobry máyą/ opuſćiwſſy wyoſlá/ krotofilą miedzy fobą/ álbo co inego czynyą. KromRozm I Lv.

W przeciwstawieniu: »kwielić ... krotochwilić« (1): Wſzákże tám lepiey czáſem wniść gdźie od żalu kwielą (Iáko piſmo mowi) niż tám kędy krotochwilą. KlonŻal A2v.

Przen: O grze miłosnej [z kim] (1): Xánt przyſzedſzy pániey pytał/ Na łożu ią ſmutną záſtał: Lágodnie się k niey przychylił/ By z nią nieco krotochwilił. Oná lice odwroćiłá/ Ręce mu precż odrzućiłá: Rzekąc/ dáley mi pokoy day/ Inney żony ſobie pátrzay. BierEz C3v.
2. Błaznować, bawić kogo, rozweselać (3):

krotochwilić komu (2): BierEz B2v; wzyęli też s ſobą Brutá áby im krotofilił w drodze (marg) Brutus ſie cżynił błaznem. (‒) BielKron 105v.

krotochwilić przed kim (1): O to ieſt ſyn moy máły ktory przedemną krotofili á wielkie mi poćieſzenie cżyni. HistRzym 71.

Synonimy: 1. bawić się.

Cf KROTOCHWILENIE

IM