[zaloguj się]

[KRUSZCZYZNA sb f

Fleksja
sg pl
N kruszczyzna kruszczyzny
G kruszczyzny kruszczyzn
D kruszczyznåm
A kruszczyznę

sg N kruszczyzna.G kruszczyzny.A kruszczyznę.pl N kruszczyzny.G kruszczyzn.D kruszczyznåm.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Minerał, metal, produkt wytopu rudy, a także jego stop: Przeto tu będziem mieć nietylo o Zlocie/ [...] Ale o Miedzi/ o Cenie/ y o Ołowie/ áż y do inſzych Kruſzcżyzn SienHerb 257; vyrzyſz we wnątrz źiarnká iákoby śrebro nacżyſtſze á kruchę [!]/ To zową [...] Krolewſkim ſzpiſglazem/ á ten ku wielu Kruſzcżyznam ſłuży SienHerb 493b, 585b, 602b [2 r.], 603a [2 r.].
2. Przedmiot wykonany z metalu: Grunt ku pozłacániu złotem bitym/ wſzelką Kruſzcżyżnę [!] SienHerb [5862]a (Linde).

Cf KRUSZCZ, KRUSZCZYNA, KRUSZEC]

TG