[zaloguj się]

KRWOTOK (4) sb m

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w -o- oraz w tok; tak też Cn).

Fleksja
sg
N krwotok
G krwotoku
A krwotok

sg N krwotok (2).G krwotoku (1).A krwotok (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Silne krwawienie wskutek pęknięcia lub rozerwania naczynia krwionośnego; fluxus a. profluvium sanguinis Vulg; eruptio sanguinis Cn (4): Leop Mar 5/25; A oto niewiáſtá ktora krwáwą niemoc (marg) krwotok. (–) przez dwánaśćie lat ćierpiáłá/ przyſtąpiwſzy z tyłu/ dotknęłá ſię kráiu ſzáty iego. WujNT Matth 9/20, s. 140, Aaaaaa2v.

Synonimy: »krwawa choroba«, »krwawa niemoc«.

Cf [KRWAWOTOK]

AK