[zaloguj się]

[KWITNY ai

comp kwitni(e)jsz(e).

Fleksja

N sg n kwitni(e)jsz(e).

stp, Cn, Linde brak.

Kwitnący; tu przen.: korzystny, pomyślny:
Wyrażenie: »kwitniejsze postanowienie [czego]« = korzystniejszy stan, lepsza sytuacja: gdy ſam [kapłan Eli] [...] umárł l. Reg. 4. tedy kwitńieyſze wſzytkiego żydowſkiego kroleſtwá poſtánowienie było/ niż przedtym było. E. Gliczner, Sentencje wybrane..., Gdańsk 1594, I2.]
Cf KTNĄCY, KWITNĄCY, KWITNIĄCY

MK