[zaloguj się]

LAMOWAĆ (1) vb imf

Fleksja

1 sg praes l(a)muję.

stp, Cn brak, Linde XIX w.

Obszywać brzegi szaty innym materiałem: Praetexo, ante vel circum vestem, aliudve quippiam attexo – Koło kraiow okładam lamuię. Calep 843a.

Synonimy: bramować, okładać.

Cf LAMOWANY

ZZiβ