[zaloguj się]

LAMOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja
sg
mNlamowany fNlamowanå

sg [m N lamowany.]f N lamowanå.

stp, Cn, Linde brak.

Obszyty innym materiałem (o brzegu ubrania lub jakiegokolwiek przedmiotu z tkaniny): Poponá [musi być} złotogłowem podſzyta, á wkoło Frándzámi bogátymi pięknie lámowána CiekPotr [30]; [letnik [...] czarnym aksamintem lamowany InwMieszcz 1550 nr 31].

Synonimy: bramowany, bryżowany, obłożony.

Cf LAMOWAĆ

ZZie