[zaloguj się]

ŁUPAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes łupåm się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. łupek.

Rozpadać się, pękać: Fatisco – łupąmſię, przez skałbi ſie ſwięce. Calep 410a.

Synonimy: dzielić się, kruszyć się, łamać się, pękać się.

Formacje współrdzenne cf ŁUPIĆ.

TK