[zaloguj się]

NADISTNY (1) ai

Fleksja

I sg n nadistnym.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Wyższy nad wszelkie istnienie, nadprzyrodzony; odpowiednik terminu łacińskiegosupersubstantialis: Hieronym ś. przełożył ie [słowo greckie ᾽επιούσιον] tu ſuperſubstantialem, to ieſt nádiſtnym ábo nádiſtotnym; ácz v Lukaſzá toż ſłowo przełożył powſzednim. WujNT 26.

Synonimy: nadpodstatni, nadprzyrodzony.

Cf NADISTOTNY

KCh