[zaloguj się]

NADPRZYRODZONY (7) ai

a oraz oba o jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNnadprzyrodzońy fNnadprzyrodzonå nN
G Gnadprzyrodzon(e)j G
A A Anadprzyrodzon(e)
I Inádprzyrodzoną I
pl
N subst nádprzyródzon(e)
L nadprzyrodzonych

sg m N nadprzyrodzońy (1).f N nadprzyrodzonå (1).G nadprzyrodzon(e)j (1).I nádprzyrodzoną (1).n A nadprzyrodzon(e) (1).pl N subst nádprzyródzon(e) (1).L nadprzyrodzonych (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Niezgodny z naturą, wykraczający ponad naturę; supernaturalis Mącz, Cn; supra naturam Cn (7): Tu maſz wiedziecz [...] bieg a obyczay prawie przyrodzony: y nad przyrodziene [!] rodzenia dziecęcia. FalZioł V 16; Monstrum, Dźiw/ nadprzirodzonna [!] rzecz. Mącz 231c; dźiwuiemy ſię Sátyrom/ Centaurom/ y inſzym źwierzętom/ dla nádprzyrodzoney potwory ich PowodPr 17.
a. Pochodzący od Boga, nie mieszczący się w granicach ludzkiego pojmowania (4): Metaphysica, Nád przirodzone rzcczy ſą xięgi Ariſtoteleſowe o rzeczách nad przirodzonych. Mącz 299a, 219b; Láſká dar Boży nádprzyrodzony/ ktory nas Bogu wdzięcznymi cżyni. WujNT Zzzzz4.

W przeciwstawieniu: »przyrodzony ... nadprzyrodzony« (1): Swięći kiedy grzechy odpuſzczáią/ [...] tedy nie czynią tego iáką ludzką/ właſną/ ábo przyrodzoną mocą ſwą; ále mocą nád przyrodzoną onym dáną z niebá WujNT 408.

Synonimy: nadistny, nadistotny, nadpodstatni.

LW