[zaloguj się]

NA NOWOTKU (1) av

a oraz oba o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w. s.v. nowotku.

Na początku, wcześniej niż co było: Ale ná nowotku/ iáko Czechowie/ Ruś/ Bułgárowie/ Serbi/ álbo Sorabi/ ták y Słowacy/ ácz tegóż ięzyká/ ále rózny y oſobny naród był: który [...] przeprowádźił ſię przez Dunay y w Illiryku ośiadł. KochCz B; [Iuż też był ſobie obrał zrázu ná tey Koronácyey cżłowieká godnego Krol Stephan/ Ianá Zamoyſkiego/ ktoryby go/ zwłaſzcżá ná nowotku/ w wielu rzecżách oſtrzegał y informował BielKron 1597 135 (Linde)].

Synonimy: na pierwotku, »na początku«.

DJ