[zaloguj się]

NA PIERWOTKU (3) av

na pierwotku (2), na pirwotku (1); na pierwotku (2) BielKron; na pirwotku RejPos.

a jasne; teksty nie oznaczają é oraz ó.

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII(XVIII) w. s.v. pierwotek.

Na początku, wcześniej niż co było (3): Látá od národzenia Bożego 1459. MAthiaſz ſyn Ianá Korwiná z Huniádá ná Kroleſtwo Węgierſkie wybran. Nápierwotku potkáły go trzy potrzeby woienne z Turkiem BielKron 304v, 200v.
a. O tekście (1): TAk iákochmy ná pirwotku ſłyſzeli/ iż tá ſwięta Ewányelia/ á tá wdzyęcżna przypowieść Páná náſzego/ wſzemu narodowi ſwiátá tego/ miáłáby być ku wielkiey pocieſze RejPos 166.

Synonimy: na nowotku, »na początku«.

DJ