[zaloguj się]

MACAN (2) part praet pass impf i pf

impf (1) SarnStat, pf (1) GlabGad.

macan (1), macany (1).

Pierwsze a jasne, drugie w formie niezłożonej pochylone; forma złożona z tekstu nie oznaczającego pochyleń.

Fleksja
sg
mNmacån
pl
G macanych

sg m N (praed) macån (1).pl G macanych (1).

stp s.v. macać, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Dotknięty (1): Gdy ſie iuż wſzitkie ſmyſły vſpokoią tedy podobienſtwa rzecży, przedtim ſmyſlamy obacżonych, iako widzianych, ſłychanych, maczanych etc. zoſthawaią w pamięci GlabGad L3v.
2. Wypytywany, przesłuchiwany (1): tedy on Aktor/ gdy czás vpátrzy/ może go przed Nas [...] przypozwáć: którému niedopuſczamy żadnych exceptiy w tym/ iż nie w ſwym Powiećie bywa mácan [quem nulla districtus evocatione volumus excipi JanStat 725] SarnStat 906.

Cf MACAĆ

ZZa