[zaloguj się]

MATOŁKA (2) sb f

matołka (2), [matułka].

må- (2), [må-, ma-]; drugie a jasne; -o- : -ó- Mącz (1:1).

Fleksja
sg
N måtołka
I måtułką

sg N måtołka (2).[I måtułką.]

stp brak, Cn: matółka; poza tym matułka s.v. słowo łacińskie abo polskie nic nie znaczące, Linde XVI (te same przykłady) – XVIII w.

Znaczenia
Urojenie, widziadło; łamia, spectrum Mącz; mania, maniola, turpis et deformis persona Cn (2): Lamia, Nocna nędzá Matółká/ nocne ſtráſzidło/ Duch álbo czárownicá. Mącz 183b; Spectrum, Matołka/ fálſzywe wyobráżenie ná oczy lazące/ tych rzeczy o których myślimi/ fántaſia/ Obłudá. Mącz 407a; [á on [...] nie gárdząć onym ſnem iákoby matułką weſelącz ſye mowił ſam w ſobie JanKoszŻyw E6v; Mátółká/ Lamia/ empusa, spectrum. Volck Lll].

Synonimy: fantazyja, obłuda, widziadło.