[zaloguj się]

MŁODZIANEK (9) sb m

o oraz e jasne, a pochylone.

Fleksja
pl
G młodziånk(o)w
A młodziånki
L młodziånkåch
V młodziånkowie

pl G młodziånk(o)w (6).A młodziånki (1).L młodziånkåch (1).V młodziånkowie (1).

stp: młodzianki, Cn: młodzianki, Linde XVIII w.: młodzianki.

Niemowlę płci męskiej, chłopiec (9):
Zestawienia: »Dzień Młodziankow« = święto ku czci niemowląt pomordowanych przez Heroda, obchodzone 28 XII (4): KrowObr 168v; Lekcya ná dźień Młodziankow. WujNT 870 marg, 6 marg, Vvvvv2v.

»święci młodziankowie« = niemowlęta pomordowane z rozkazu Heroda Agrypy (3): O SS. Młodźiankach męcżennikách. (marg) 29. Dniá Grudniá (–) Antiphoná. ONić to ſą ktorzy ćiał ſwych niezmázáli: ábowiem pánieńſtwá nie ſtráćili LatHar 444; WujNT 6 marg.

~ Wyrażenie: »święci niewinni młodziankowie« (1): Wſzyścy Swięći niewinni Młodźiankowie modlćie ſię zá námi. LatHar 174. ~

Szereg: »dziatki albo młodzianki« (1): Herodes, [...] Ten też dziatki álbo młodzianki pobił Mącz 155b.
a. Święto kościelne obchodzone 28 XII; Sanctorum innocentum puerorum festum, Infanticidii Herodiani memoria Cn (2): 27 d Ianá Apoſtołá y Ewángeliſty. [...] 28 e Młodźiankow. LatHar ++6v.
Zestawienie: »Świętych Młodziankow« (1): 4 d Oktawá SS. Młodziankow. LatHar [++].

Synonim: zest.: »Dzień Młodziankow«: »Dzień Młodziankowy«, »Dzień Młodzionkow«, » Dzień Młodzionkowy«.

Cf MŁODZIONEK

JB