[zaloguj się]

MŁODZIONKOWY (1) ai

Fleksja

A sg m mł(o)dzi(o)nkowy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmłodzionek:
Zestawienie: »Dzień Młodzionkowy« = święto kościelne obchodzone 28 XII: Ewányelia ná dźień Młodzionkowy/ według Máttheuſzá ſwiętego nápiſána w kápitulum wtorym. RejPos 24v.

Synonimy: zest.: »Dzień Młodziankow«, »Dzień Młodziankowy«, »Dzień Młodzionkow«.

Cf [MŁODZIANKOWY]

JB