[zaloguj się]

MŁODZIONEK (5) sb m

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
pl
G młodzionk(o)w
A młodzionki

pl G młodzionk(o)w (4).A młodzionki (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Niemowlę płci męskiej, chłopiec; tu niemowlęta pomordowane z rozkazu Heroda Agrypy, ich święto obchodzi się w Kościele katolickim 28 grudnia [w pl] (5): Iezu ienżes młodzionki dla ciebie pobite męcżenniki ſwemi poſwięcił. ſmiłuy ſie nad nami. TarDuch Bv.
Zestawienie: »Dzień Młodzionkow« = święto obchodzone 28 XII (2): Vkazał ſie nam pewnie tento Lżykwiath [= kwiecień] w dzień Młodzionkow/ ktory wſzytek był mrozny á iaſny LudWieś Bv; RejPos 25 żp.
a. Święto kościelne obchodzone 28 XII (2): 26 C Nied: Sczepa: 27 d Iana apoſt: 28 e Młodzionkow Goski A16, A4v.

Synonimy: zest.: »Dzień Młodziankow«, »Dzień Młodziankowy«, »Dzień Młodzionkowy«.

Cf MŁODZIANEK

JB