[zaloguj się]

MŁODZIĆ SIĘ (1) vb impf

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
indicativus
praes
pl
3 młodzą się
praet
sg
3 m młodził się

praes 3 pl młodzą się.[praet 3 sg m młodził się.]

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Stawać się ponownie młodym, odradzać się: cżymże źięmnorodne Drzewá y źiołá ták godne/ Iż w tym nád cżłowieká máią/ obumárwſzy w roli/ Młodzą ſię záś látu k woli? KlonŻal C2.
[Przen: Powiększać się, nasilać: Tum vero ingeminat {mlodzyl ſyą} clamor Glosy II 72.]

Formacje współrdzenne: młodzić, odmłodzić, odmłodzić się; odmładzać, odmładzać się; odmłodnąć; odmłodnieć.

JB