[zaloguj się]

MŁODZIEŻ (1) sb f

Tekst nie oznacza ó oraz é.

Fleksja
sg pl
G młodzież(o)w
I młodzieżą

sg I młodzieżą.[pl G młodzież(o)w.]

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Coll. odmłod:
1. Młodzi ludzie: Zá cżym to poydźie/ iż ćwicżenie rycerſkie wielkie náſtąpi miedzy młodźieżą/ Gdy káżdy [...] y z dźiecięćiá ſię záwſze oto będźie ſtárał/ [...] áby y niepoślednieyſzym był miedzy inſzemi/ y ſławę odnioſł. GrabPospR K3v.
2. [Młode zwierzęta: Kacżorow ná krąg iákim ſpoſobem maſz doſtáwáć. [...] Młodzieżow iákim ſpoſobem maſz doſtáwáć. MIey śiatki podrgubne/ pátrzay gdzieby były młode ná ſtáwie álbo ná błoćie/ álbo też kędy przy rzece CygMyśl C4v.]

Cf MŁODOŚĆ, MŁODZIEŃSTWO, MŁODŹ

JB