[zaloguj się]

[MODLITBA sb f

o jasne.

Fleksja
sg pl
G modlitby modliteb
I modlitb(a)mi

sg G modlitby.pl G modliteb.I modlitb(a)mi.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Modlitwa: chce naprzod [św. Paweł] aby od niewiaſt ſynow/ y ſłużebnikow poſłuſſeńſtwo zachowano było [...] na oſtatek o pilnośći modliteb/ y inſſe poſpolite rzetzy PalladIsag [49]; dla przykładu zetrwania/ [św. Paweł] przypamięta iem ſwoie pracę/ pilnośći nieprzeſpietzeńſtwa [...] ſtaranie modlitby PalladIsag [49]v.
Zwrot: »modlitbami [co] poruczać Panu Bogu«: opłakuie prorok zborzenie a ſpuſtoſſenie miaſta Ieruſalem y kroleſtwa Iudowego [.,.. ] A potym [... ] modlitbami porutza tą ſprawą panu Bogu. PalladIsag [48]v.

Synonimy cf MODLITWA.

Cf MODLENIE, MODLENIE SIĘ, MODLITWA, 1. MODŁA]

AKtt