[zaloguj się]

MODRAWY (4) ai

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNmodrawy fN nN
Gmodraw(e)go Gmodraw(e)j G
A A Amodrawé
pl
A subst modrawé

sg m N modrawy (2).[G modraw(e)go.]f G modraw(e)j (1).n A modrawé (1).[pl A subst modrawé.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Mający barwę zbliżoną do niebieskiego, prawie niebieski, bladomodry, siwy, szary; subcaerulus Calep, Cn; glaucus Mącz; venetus Calep (4): Glaucus, Bławy/ bláski/ modrawy. Mącz 146b; Calep [1015]a; [Prętko názad przelękły: ón [wąż] ſie z iádu wſpina/ A ſwé pierśi modráwé nádymáć poczyna. VergKoch 47 (Linde)].
Wyrażenie: »modrawa farba« (1): Venetus color, qui caeruleus est, et marinis fluctibus similis ‒ Modrawei farbi. Calep 1109a.
W przen (1):
Wyrażenie: »łono morskie modrawe« (1): Iáko gdy w łono morzkié modráwé ſzturmuie Wał więtſzy/ mnieyſzy goniąc/ á kruſząc go pſuie GosłCast 42.
a. [O tkaninach: purpuriani modrawego ulnae 7 InwMieszcz 1546 nr 15.]

Synonimy: blaski, bławy, obłoczny, siwy.

AKtt