[zaloguj się]

BLASKI (3) ai

a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNblaski
pl
N subst blaski(e)
I n blaskimi

sg N m blaski (1).pl N subst blaski(e) (1).I n blaskimi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z tych samych przykładów).

Szary, siwy, bladomodry (zwłaszcza o kolorze oczu, może też: bielmem pokryty); glaucus Mącz (3): Glaucus, Bławy/ bláski/ modrawy. Mącz 146b; Glauci oculi, Blaskie álbo białe oczi. Mącz 146b; Glauciolus equus, Koń s śiwemi álbo bláskimi oczimá. Mącz 146c.

Synonimy: biały, bławy, modrawy, siwy.

Cf BLASKATY, BLASKOOKI

KN