[zaloguj się]

BŁAWY (3) ai

-å- : -a- Mącz (2 : 1).

Fleksja
sg
mNbłåwy fNbłåwå

sg m N błåwy (2).f N błåwå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z tych samych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.

Niebieski w jasnym odcieniu, bladoniebieski, błękitny, stalowy; aqueus, caesius, galbanatus, galbanus, galbineus, galbinus, glaucinus, glaucus, hyali fucatus colore, hyalinus, hyalus, plumbeus, vitreus Cn (3): Caesius color. Bława álbo/ obłoczna masć Błękitna fárbá. Mącz 30c; Glaucus, Bławy/ bláski, modrawy. Mącz 146b.
a. O oczach (1): Caesius, Błáwy/ błękitny który białe zrzenice á oczy ma. Mącz 30c.

Synonimy: blaski, błękitny, modrawy, obłoczny; a. biały.

Cf BŁAWOTNY

LZ