[zaloguj się]

BŁAWOTNY (6) ai

bławotny (4), bławatny (2); bławotny Calep (4); bławatny WierKróc (2).

Pierwsze a jasne; -wå- (1), -wa- (1) WierKróc (1 : 1) (Cn pierwsze a jasne, drugie pochylone); tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
mNbławotny
Gbławåtn(e)go

sg m N bławotny (4).G bławåtn(e)go (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Niebieski w różnych odcieniach; szafirowy, modry, błękitny; caeruleus, cyaneus Calep, Cn; aquilus, caesius Calep; caeruleatus, cumatilis vel cymatilis, ferrugineus, glastinus, hyali saturo colore fucatus, qui est coloris marini quasi fluctuum similis, silaceus, thalassicus, thalassinus, venetus Cn (6): Aquilus ‒ Cziemnobłekitni, bławotnij. Calep 87a; Cyaneus ‒ Bławotny, błokitny. Calep 281b, 148b.
a. O oczach; caesius Calep (1): Caesius – Bławotny wzrok. Calep 149a.
Przen: Ubrany w kosztowną odzież; strojny; bogaty (2): Sżaty y máiętnośći rozumu nie dáią/ [...]. Nie gardźmyſz iuż powieśćią y brátá ſzárego/ Pożytetznieyſzać tzáſem niżli błáwatnego. WierKróc A4v; Gdy kto máiętny ſzátny átz mowi nie k rzetzy/ Tedy ná zieźdźiech maćie ſłowá ich ná pietzy/ Nie ták ſzárego Iák błáwátnego. WierKróc A4v.

Synonimy: 1. błękitny, ciemnobłękitny, morski, siwy, szary.

Cf BŁAWY

LZ