[zaloguj się]

RODZĄCY SIĘ (24) part praes act

rodzący się (22), rodzący PatKaz II (2).

sie (15), się (7).

o jasne.

Fleksja
sg
mNrodzący się fN nNrodząc(e) się
Grodząc(e)go się G G
A Arodzącą się A
Irodzącym się I I
L L Lrodzącym się
pl
N subst rodząc(e) się
G rodzących się
D rodzącym się
A subst rodzącé się
L rodzących się

sg m N rodzący się (7).G rodząc(e)go się (2).I rodzącym się (1).f A rodzącą się (2).n N rodząc(e) się (2).L rodzącym się (1).pl N subst rodząc(e) się (1).G rodzących się (2).D rodzącym się (1).A subst rodzącé się (4); -é (1), -(e) (3).L rodzących się (1).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Przychodzący na świat (17): ieſt ziemia poſrzodek nieba, matka wſzitkich rzecży rodzącich ſie BielŻyw 136; Aryſtoteles w pierwſzych Kſięgách ſwoich/ ktore nápiſał o Rzeczách rodzących ſie ná powietrzu/ [...] dowodźi [...] LeovPrzep a3.
a. O osobach (8): ſtradanye tey ſprauyedlyuoſzczy od adama przyſzlo na wſzytky podluk przyrodzenya rodzącze ſyą zbozego oſądzyenya PatKaz I 5v; Przykład przyrodnego mężoboyſtwá. Zábijácze dźieci ná kſtałt Beſtiey ſye rodzących. GroicPorz mmv marg, mmv; RejAp 126; BiałKat 226.

rodzący się z kogo (2): A przeto acz yey [Maryi] począczye byla [!] z oczcza y mathky/ przeſto ona nyewpadla wgrzech pyeruorodny yako yny ludzye zoczcza y matky rodzączy wpadayą PatKaz II 72v, 66.

Wyrażenie: »w grzechach się rodzący« (1): on [Syn Boży] będątz panem prawym/ prawu danemu ludziom w grzechach ſie rodzącym/ dobrowolnie ſie dlá ciebie poddál OpecŻyw 22v.
α. O Chrystusie (3):

rodzący się od kogo (2): Wſziſczy ktorzy niewierzą Ieſu Chriſta byc prawym bogiem/ wtorą perſoną rowną bogu oycu/ iednakiey mocy y chwali od wieku od oyca ſię rodzączą ſą odſczepieńczy y kacerze SeklKat P, O2.

rodzący się z kogo (1): Sin Boży tedy/ ſłowo ono rodzące śię z Bogá oycá wiecżnie/ ktore śię [...] człowiekiem ſtáło BiałKaz E2.

β. O Duchu świętym (1):

W przeciwstawieniu: »rodzący się ... pochodzący« (1): Chryſtuſów koſćiół thák wierzy Duch święty ieſt Bóg. [...] Nie ſtworzóny/ áni vczynióny. Nie rodzący ſye ále pochodzący. BiałKat c3v.

b. O zwierzętach (3): Galba, Máły robaczek w potráwie ſie rodzący Mącz 141d, 277d; Dryophyte – Zaby zeddzem ſie rodzące. Calep 342b.
2. O roślinach: wyrastający [gdzie] (1): Dźieśięćiná zupełnie ma bydź dawáná/ wyiąwſzy Rzepę/ mák/ kápustę/ cebulę/ czoſnek/ y iné rzeczy tym podobné ná ogrodźie ſie rodzącé [quae ... sunt ... in hortis JanStat 227]. SarnStat 185.
3. Pochodzący, wywodzący się; mający w czymś swe źródło (5):

rodzący się z kogo, z czego (3): [św. Jan] wiárę zálecáiąc/ iáko mátkę/ záleca też y wzywánie/ iáko z niey rodzącą ſię corkę: ktora ſię w tym żadnym nie naydźie/ ktory w ſobie wiáry tey w imię ſyná Bożego mieć nie będźie. CzechRozm 201v; [Jan Ponurzyciel o sobie powiedział:] Iam głos wołáiącego ná puſzcży etc. głoſem ſię zowiąc/ nie dla ſproſney zmyśloney XiędzaKanonika⟩ Filozofiey/ około ſłowá/ tchu/ wiátru/ y vmyſłu mowiącego ſyná y Oycá/ y z mowy głoſu rodzącego ſię ſyná: á záś z nich pochodzącego duchá: [...] ále iż [...] CzechEp 154, 255.

a. O elementach ożywionej i nieożywionej przyrody [z czego] (2): Lyncurium, Drogi kámień ze ſzczin oſtrowidzowych ſie rodzący Mącz 202a; owoce z niego [drzewa napojonego jadem] ſię rodzące [enascentes]/ y ſzkodźić będą pożywáiącym/ y naſieniu ModrzBaz 9v.
4. Powstający (1): Dzieie Apoſtolſkie/ zdádząc ſie gołą hiſtorią powiádáć/ y ſthoſowáć ono dziećińſtwo rodzącego ſie kośćiołá Leop *B4v.

Synonimy: 4. pochodzący, poczynający się.

Cf RODZIĆ SIĘ

DDJ