[zaloguj się]

RODZICA (8) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
N rodzica
G rodzice
I rodzicą
V rodzico

sg N rodzica (1).G rodzice (1).I rodzicą (6).[V rodzico.]

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

Znaczenia
Rodzicielka, matka [czyja: ai (5), G sb (2), pron poss (1)] (8): Ty myśli wiéſz/ ty moie znaſz táiemnice/ Tyś mię w żywoćie tworzył moiéy rodźice. KochPs 203; Gemellipara – Dwoie rodząca, blizniąt rodzica. Calep 449a; [hic et haec Parens Rodzicá. UrsinGramm 175; GrochPlankty B, B3v].
Wyrażenie: »rodzica Boża, Boga« = Maryja [szyk 3:3] (5:1): przetoſz w zyuoczye matky ſzwyąta yeſth począta, dla tego yſz myala oſtacz rodzyczą boża [!] PatKaz II 70; bylo ſylne ueſele tych matek dzyeuycze maryey matky bozey lezącz wzyuoczye matky ſwey uyedzącz z oſwyeczenya ducha ſzwyątego yſz ona myala boga bycz rodzyczą PatKaz II 80v, 36, 45v, 46, 67.

Synonimy:  maćmamamatka.

Cf BOGARODZICA, RODZICIELKA, RODZICZKA

DDJ