[zaloguj się]

NATŁUC (78) vb pf

a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf natłuc
praet
pl
1 m pers natłukliśmy
imperativus
sg
2 natłucz
impersonalis
praet natłucz(o)no
participia
part praet act natłukszy, natłukłszy

inf natłuc (3).praet 1 pl m pers natłukliśmy (1).imp 2 sg natłucz (55).impers praet natłucz(o)no (2).part praet act natłukszy (16), natłukłszy (1) FalZioł.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. Utłuc, rozkruszyć, rozdrobnić, rozmiażdżyć (może: wiele) [o sporządzaniu lekarstw [czego (pl a. sg rzeczownika bezpostaciowego)]] (74): Sarcocolla/ Mirri/ kminu każdego pod iedną miarą/ natłukłszy [tym prochem obrzezany pępek zasypywać] FalZioł V 34v; nátłucz leśnych iábłek y gruſzek/ á on ſok/ kto pije/ żywot mu ſye twierdźi á biegunká mu vſtánie. SienLek 101v; Kiedy poczuieſz iż ćie Dná pokuſza/ hnet nátłucz czoſnku á ná bolące mieſtce przywiń SienLek 122v; ſokiem z celidonijej wſzelkié rány ſadzelné mázáć/ álbo prochem poſypowáć s korzenia tegoż źiela nátłukſzy. SienLek 128; nátłukſzy ślimaków z mirrą y kádzidłem zá rowno/ by théż trzebá z żył przećiętych/ kreẃ ſtánąć niechćiáłá/ tedy od tego muśi ſtánąć. SienLek 145; z wodą Sáłaty nátłucz/ á ięczmiennéy mąki przymieſzay/ przykłádayże to ná wſzelákie wywinienié álbo ſtłuczenié SienLek 150; Nátłuz [!] iądr orzechów łáſkowych z ſolą á z łoiem vgniłym/ á ná ránę przykłáday. SienLek 151v; nátłucz téż śiárki y grynſzpanu/ á zmiéſzay weſpół/ tymże záſypuy [rany] SienLek 182v, 40v, 47, 51v, 54v, 56 (73).
2. Pobić, uderzyć [komu; w tymi czym (2)] (3):
Zwroty: [»bokow natłuc«: onemu rękę vcięto/ tego vſiecżono [...] á inſzemu hokow nátłucżono GilPos 130.]

»w łeb, łba natłuc« (2:1): Non possum pati quin tibi caput demulceam, Nie zdźierżę ſie ábych ći nie miał w łep nátłuc. Mącz 284a, 225a, 367a.

3. Uderzając zabić wiele (z subiektywnym podkreśleniem wielości) [czego (pl) czym] (1): nátłukliſmy ich [gołębi] kiymi y nábráli do okrętu BielKron 451v.

Synonimy: 1. nadrobić, pokruszyć, skruszyć; 3. nabić.

Formacje współrdzenne cf TŁUC.

Cf NATŁUCZENIE, NATŁUCZONY

DD, JR