[zaloguj się]

NIEBOJAŹNY (2) ai

niebojaźny (1), niebojazny a. niebojaźny (1) Mącz (1:1).

Zawsze w pisowni łącznej.

Fleksja

N sg m niebojaźny (2).

stp, Cn, Linde brak.

Pozbawiony lęku, odważny, śmiały, mężny; expers metu, intrepidus Mącz (2): Intrepidus, Nieboyázny/ śmiáły/ beſpieczny. Mącz 463b, 282a.

Synonimy: bezpieczny, nielękliwy, śmiały.

Cf BOJAŹNY, NIEBOJAŹLIWY

ZCb