[zaloguj się]

[NIEDAKTORY pron

Fleksja

N sg m nied(a)kt(o)ry.

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny, nieokreślony; jakikolwiek, obojętnie jaki (z czes. nedakterý):

W przeciwstawieniu: »niedaktory ... słuszny, pospolity, zdrowy«: materia theÿ szwÿątoszczÿ [= sakramentu] ÿest chleb zboza, a wÿno z maticze korzenÿa [...] Przeto pod thÿmÿ ossobamÿ thą szwÿątoscz [Chrystus] vstawÿl, znamÿenuÿącz, ÿsz ten pokarm nÿe mÿal bÿcz nÿedaktory, ale szlusznÿ, pospolÿtÿ a zdrowÿ. ModlKonst 148.

Synonimy: jakikolwiek, ktorykolwiek, »leda ktory«.]

MK