[zaloguj się]

NIEGŁUPI (7) ai

W pisowni rozłącznej (6), w łącznej (1).

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniegłupi fNniegłupiå
Aniegłupi(e)go A
I Iniegłupią
pl
N m pers niegłupi
G niegłupich
A subst niegłupi(e)

sg m N niegłupi (3). ◊ A niegłupi(e)go (1).f N niegłupiå (1).[I niegłupią.]pl N m pers niegłupi (1).[G niegłupich.]A subst niegłupi(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. głupi.

Mądry; dobrze się na czymś znający; sprytny (7): nyechay [...] im mámki rządne/ ſtátecżne/ nye opiłe/ á nye głupye chowáyą. GliczKsiąż D5v; Y powinnaſz to iuż rzecż/ kolnierz Kuni/ Ryśi/ Iż ma záwżdy mędrſzy być/ niż Wilcży á Liśi. Ano wierz mi nie głupi to obádwá byli/ Y Kunki ſie przed nimi bárzo cżáſem gzyli. RejZwierz 101v; oná iáko nie głupia obiecáłá dáć [upominek] w ten obycżay / áby ią tym dárował/ iżby rzeczy przyſzłe wiedzyáłá BielKron 55v; y to nie ſproſne rzecżenie/ kiedy ten/ kogo zá niegłupiego máią/ powie co tákiego/ co ſie zdá/ żeby s proſtoty pochodziło. GórnDworz R5; RejZwierc 230, 239v; [W nich [w powieściach] położone ſą powieśći Białychgłow niegłupich. PlutBud Q4v].

niegłupi w czym (1): Drugi Pozwy gotuie/ boć ieſt w tym nie głupi. Prot C4v.

a. [O przemówieniu: sensowny: Rzecż krotką do Ich Mośći vcżynił tákową/ Iśćie nieuſtráſzoną y nie głupią mową ŁaszczPogrom 15.]

Synonimy: baczny, mądry, opatrzny, roztropny, rozumny.

Cf GŁUPI

MM