[zaloguj się]

NIEKTO (34) pron

W pisowni łącznej (31), w rozłącznej (3).

nie- Mącz (11), nié- SienLek (2).

Fleksja

N niekto (19).G niekogo (2).D niekómu (2); -ómu (1), -(o)mu (1).A niekogo (5).I niekim (5), nieki(e)m Calep (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

Zaimek nieokreślony osobowy: ktoś, ktokolwiek; aliquis Mącz, PolAnt, Calep, Cn; aliquis (homo), non nemo Mącz; guispiam, nescio quis Cn (34):
a. Dotyczy w zasadzie jednego czlowieka (33): Dálekoć on więcey ſzkodzi/ Kto niekomu ná złe rádzi BierEz K2, H2v; W ocży niekogo chwalić, á krom ocżu obmawiać, nie ſlachetnego rzecż ieſt. BielŻyw 52, 47, 73; Angi expectatione, Swielkiem oczekawániem niekogo czekać. Mącz 9d, 17d, 217d, 223d, 250a, 339b (10); Sok skorzenia chebdowégo Ieſli Gad viadł niékogo Zwinem day pić iednę łyżkę SienLek 154v, 13, 52, 58; HistRzym 113, 121; BudNT M8 marg; Congredior ‒ Zchadząm ſzie. Zniekiem ſzie vderząm. Calep 241a, 23a, 40b, 52b, 494a.

niekto z kogo (1): Weźmi nie kto zwas dwá złotá á idźi kniemu HistRzym 22v.

Fraza: »pytałby niekto, mogłby niekto rzec (a. niekto rzecze)« (3 : 2): GlabGad F4v, L8; Pytałby nie kto wątpiąc [pulsaret forsan guepiam dubitatio] co za lud tham pierwey mieſzkał. MiechGlab 35; aliquis inquiat. Mogłby mi niekto rzec. Mącz 171a; SienLek Ttt4.
b. Dotyczy nieograniczonej ilości osób: każdy (1): [Pan Nieszczęście] oſoby ſuche [= suchej]/ blade/ nieprzijemne/ ale rzeczy krzykliwe a wſporne: tak iż łátwiey go niekto mogł vſłyſzećz niż oględać ForCnR D4.

Cf KTO, KTOŚ, NIKT

ASt