[zaloguj się]

NIEKWASZONY (19) part prαet pass pf

W pisowni łącznej (10), w rozłącznej (9).

e, a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniekwaszony
Gniekwaszon(e)go
Aniekwaszony
pl
N subst niekwaszon(e)
G niekwaszonych
A subst niekwaszon(e)

sg m N niekwaszony (8).G niekwaszon(e)go (1).A niekwaszony (4).pl N subst niekwaszon(e) (1).G niekwaszonych (2).A subst niekwaszon(e) (3).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Nie poddany fermentacji, nie rozczyniony na kwasie, przaśny; azymus Murm, BartBydg, Mącz, Calep; infermentatus BartBydg, PolAnt; non fermentatus Cn (19): Azymus panis vngeſeurter brot. Nyeqwaſſoni Murm 158; Mącz 22b.
Wyrażenie: »chleb, placek niekwaszony« = panis azymus BartBydg, Mącz; (laganum) infermentatum PolAnt; maza Mącz [szyk 12:5] (16:1): BartBydg 17; MurzNT 121 marg; KrowObr 122v; Chleby nie kwáſzone y ine obchody. BibRadz Lev 8 arg; Weźmi [...] koſz Chlebow niekwáſzonych. BibRadz Lev 8/2; dniá piętnaſtego thegoż mieſiącá/ obchodźcie Swięto Przaſnikow Pánu/ przez ſiedḿ dni iedząc chleby nie kwáſzone. BibRadz Lev 23/6, Ex 23/15, Iudic 6/20, 1.Par 23/29; BielKron 30 [2 r.], 50, 465; Mącz 121c, 212a; chlebá niekwáſzonego nie ieść SienLek 63; Calep 120b.
Szereg: »przaśny, (a) niekwaszony« [szyk 2 : 1] (3): BartBydg 17; Alexánder tym imieniem Papieſz pierwſzy/ ktory teſz Przáſny chleb/ á nie kwáſzony/ iáko pierwey bylo vſtáwił KrowObr 122v; Calep 120b.

Synonim: przasny.

Cf KWASZONY, NIEKWAŚNY

IM