[zaloguj się]

NIEKWAŚNY (3) ai

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniekwaśny nN
G Gniekwaśn(e)go
A Aniekwaśn(e)

sg m N niekwaśny (1).n G niekwaśn(e)go (1).A niekwaśn(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Pozbawiony smaku charakterystycznego dla produktów powstałych w wyniku fermentacji lub skwaśniałych (3):
Wyrażenia: »piwo niekwaśne [= świeże, nie skwaśniałe]« (1): piwo ięcżmienne dobrze wyſtałe/ ale czoby nie kwaſne: dobrze ieſt pić. FalZioł V 64v.

»wino niekwaśne [= słodkie, niewytrawne]« (1): potym cżiſtego wina białego nie kwaſnego na to ſie ma napić. FalZioł V 19a.

a. Nie rozczyniony na kwasie (1): Azymus, Przásny/ niekwáśny. Mącz [513]b.

Synonim: a. przasny.

Cf KWAŚNY, NIEKWASZONY

MM