[zaloguj się]

NIEŁAGODNY (3) ai

e, a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniełagodny fN
A Aniełagodnå
pl
I n niełagodnémi

sg m N niełagodny (2).[ f A niełagodnå.]pl I n niełagodnémi (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
1. Surowy, srogi; insuavis Mącz; acerbus, acris, censorius, decretorius, ferus, horrendus, horribilis, horridus, immanis, inhumanus, perseverus, restrictus, rigidus, saevus, severus, strictus, torvus, tristis, truculentus, trux Cn (2): Insuavis, Nieluby/ niewdzięczny niełágodny Mącz 424d.
Wyrażenie: »słowa niełagodne« (1): ſłowy á oſtrémi Mówiłám z nim/ iák z ſługą/ y niełágodnémi. GosłCast 50.
Szereg:»ostry i niełagodny« (1): GosłCast 50 cf Wyrażenie.
[Przen:

W przeciwstawieniu: »łagodny ... niełagodny«: A przedśię pod ták łágodną mową/ niełágodna lichwá ſię zámyka. ŚmiglLichwa 25.]

2. Niegrzeczny; infacetus Calep; crudus, dirus, durus, hirsutus, taeter Cn (1): Infacetus ‒ Nie łagodni, grubi. Calep 531b.

Synonimy: 1. gniewliwy, ostry, straszliwy, surowy; 2. gruby.

Cf ŁAGODNY

MM