[zaloguj się]
NIEMCY  cf DOLNY: »Dolne Niemcy«, GORNY: »Gorne Niemcy«, NADOLNY: »Nadolne Niemcy«, ŚRZEDNI: »Śrzednie Niemcy«, WYSOKI: »Wyższe Niemcy«, ZAKON: »Zakon Panny Maryjej w Niemcach«