[zaloguj się]

NIEOBECNY (1) ai

Fleksja

N sg m nieobecny.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Nie będący osobiście; absens Cn: [Nieobecny, Absens. Volck Mmm4v.]

nieobecny czym: GrzegŚm 20 cf W przeciwstawieniu.

W przeciwstawieniu: »nieobecny ... obecny«: Ia záiſthe iáko nie obecny ćiáłem ále obecny Duchem etć. GrzegŚm 20.

Synonimy: niebytny, nieobliczny, nieprzytomny.

Cf OBECNY

ZZa