[zaloguj się]

NIEOBLICZNY (2) ai

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieobliczny
Gnieobliczn(e)go

sg m N nieobliczny (1).G nieobliczn(e)go (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Nie będący osobiście, nieobecny (2): Troiakim ludziem ſny ſie wyiawiaią. Prawym przijacielom gdy ſie im ſni o iakiey przygodzie przijaciela nie oblicżnego. GlabGad L4v; Absens, Nieobliczny/ nie będący. Mącz 429c.

Synonimy: nieobecny, nieprzytomny.

Cf OBLICZNY

ZZa