[zaloguj się]

NIEPRZYTOMNY (8) ai

W pisowni łącznej (4), w rozłącznej (4).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNnieprzytomny fN
Anieprzytomn(e)go Anieprzytomną
pl
D nieprzytomnym

sg m N nieprzytomny (5).A nieprzytomn(e)go (1).f A nieprzytomną (1).pl D nieprzytomnym (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. przytomny.

Znaczenia
Nieobecny; absens PolAnt, Vulg, Calep, Cn (8): Euzebiuſz z Arryanmi innemi/ námowił ná to Ceſarzá [...] áby tákże Athánázego choćiaſz nie przytomnego/ potępił. SkarŻyw 391; Calep 10a.

W przeciwstawieniu: »nieprzytomny ... przytomny« (4): Przepowiedziałem y wprzod mowię iáko przytomny po wtore/ y nie przytomny teraz [choćiażem tám nie ieſt WujNT] piſzę ktorzy wprzod zgrzeſzyli [...] iż iesli przyidę znowu nie zfolguię. BudNT 2.Cor 13/2, 2.Cor 13/10; CzechRozm 133v; WujNT 1.Cor 5/3.

Wyrażenie: »nieprzytomny ciałem« = absens corpore Vulg (2): Ia iśćie ácz nieprzytomny ćiáłem [ácżem nie ieſt obecnym wedle ćiáłá Leop ]/ ále duchem przytomny/ iużem iáko przytomny oſądźił WujNT 1.Cor 5/3, s. 588.
a. W funkcji rzeczownika (1):

W przeciwstawieniu: »przytornny ... nieprzytomny« (1): Bo to coś ty ku vtwierdzeniu rzecży ſwey przydał/ iż onych oblicżnych y przytomnych wzywano [...] A cżego nie przytomnym y iuż nie będącym nie dźiáłano CzechRozm 193.

Synonimy, niebytny, nieobecny, nieobliczny.

Cf PRZYTOMNY

AK