[zaloguj się]

NIEOKRĄŻONY (1) part praet pass pf

Fleksja

G sg f nieokrąż(o)n(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niezmiernie wielki: znowu padam ná koláná me y oblicże moie przed tobą/ nieokrążoney łáſkáwośći Pánie LatHar 643.

Synonimy: nieogarniony, nieokreszony.

Cf OKRĄŻONY