[zaloguj się]

NIEOSTROŻNOŚĆ (3) sb f

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e oraz pierwsze i trzecie o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, o- oraz -ość).

Fleksja
sg
G nieostrożności
A nieostrożność

sg G nieostrożności (1).A nieostrożność (2).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Brak rozwagi, przemyślenia, lekceważenie niebezpieczeństwa; imprudentia Cn [w tym: czyjapron poss (2)] (3):
Wyrażenia przyimkowe: »z nieostrożności« (1):

~ W połączeniu szeregowym (1): myślom/ ktoreć nabożeńſtwo/ álbo z krewkośći ludzkiey/ álbo z nieoſtrożnośći twoiey/ álbo z poknſy ſzátáńſkiey rozrywáią [...] odpor daway. LatHar [+10]. ~

»prze nieostrożność« (2):

~ Szeregi: »prze niepilność abo nieostrożność« (1): A cokolwiek ſię dobrego/ prze niepilność ábo nieoſtrożność náſzę/ do tego cżáſu opuśćiło/ rácż tego fam miłośćiwie dołożyć LatHar 30.

»prze nieostrożność i nierozmyślenie« (1): Radbym [...] Iednemu młodzieńcowi zacnego rodu Przyiacielowi ſwemu y rowiennikowi, Ktory prze nieoſtrożność y nierozmyſlenie, Wſzyſtkę máiętność ſwoię nieborak vtyrał, Dobrze vczynił CiekPotr 22. ~

Synonimy: niebaczność, nieobaczność, nieopatrzność.

Cf OSTROŻNOŚĆ

LWil