[zaloguj się]

NIEPODLE (2) av

Oba e oraz o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: niepodło s.v. podło.

W sposób nie byle jaki, nieźle (2): to iuż ia twemu bacżeniu/ kthorym Pan Bog niepodle W. M. oſobę ozdobić racżył/ na rozeznánie porucżam. RejWiz A3v; przyrodzony rozſądek dobry máiąc/ y w náukåch niepodle ćwiczony będąc GórnTroas 5; [hnet ſie ięłá ná drogę nie podle gotowić HistFort G6v].

Synonimy: dobrze, nieźle.

Cf PODLE

AW