[zaloguj się]

[NIEPODROŻNY ai

Fleksja

G sg n niepodróżnego.

stp, Cn, Linde brak.

Nie taki, jak powinien być, niewłaściwy, nieodpowiedni: Ale iż ſye wſzytko [na sejmiech] w miłośći ſpráwowáło/ choć téż kto prze niedowćip ſwóy álbo áffekt iáki/ nie podróżnégo co przed ſye brał á rádźił/ rozbiéránim pilnym á vprzéymym/ rzecz ſye ku dobremu końcu przywodźiłá SolikZiem C4.

Synonimy: nieprzystojny, niewłasny.

Cf PODROŻNY]

FP