[zaloguj się]

NIEPOSPOLICIE (18) av

W pisowni łącznej (16), to rozłącznej (2).

Pierwsze e oraz oba o jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn notuje, Linde brak.

Niezwykle, nieoczekiwanie; wspaniale, znamienicie; eximie Mącz, Cn; incomparabiliter, luculenter, sublimiter Mącz; apprime, bellule, divine, egregie, electe, excellenter, insigniter, nobiliter, (per)belle, (per)bene, percommode, praeclare, praeclariter, probe, pulchre, Cn (18): Ktore oyce náucżycyele myeliby ſobye wyelce wáżyć/ á nyepoſpolicye ſie przećiw im záchowáć/ boć tho niemáła rzecż ieſt komu rozum á vmyſl tworzyć GliczKsiąż N7; Eximie, Známienicie/ rządnie/ Niepoſpolicie Mącz 102d, 187d, 194a, 280b, 320a, 372b; By z ſobą racżył dáć [...] w niebieśiech przebywáć. Chwałę niepoſpolićie z Anioły ſpiewáiąc/ w iego sławne lice poſpołu pátrzáiąc ArtKanc F4v.
Wyrażenie: »niepospolicie (na)uczony« (6): Godziło ſie było po łacinie ten liſt piſać V M iako panu mądremu/ y owſzem [...] w piſmie rozlicżnym nie poſpolicie vcżonemu. WróbŻołtGlab A5; Haud mediocriter doctus, Niepoſpolicie náuczony. Mącz 213c; Doctrina multa et rara praeditus, Niepoſpolicie vczony Mącz 317c; Homo abundanti doctrina, Człowiik [!] niepoſpolicie vczony. Mącz 502c, 158d, 346d.
a. Niezwykle skutecznie (4): Też Luk iedzony/ niepoſpolicie bolenie w ielitach vſmierza. FalZioł V 85v, V 77, 80v, 89v.

Synonimy: czyście, dobrze, doskonale, wspaniale, wybornie, wysoko, znakomicie, znamienicie.

Cf POSPOLICIE

TG