[zaloguj się]

NIEPOŚPIECH (3) sb m

Oba e oraz o jasne»

Fleksja
sg
N niepośpiech
A niepośpiech

sg N niepośpiech (2).A niepośpiech (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Zwlekanie, wykonywanie jakiejś pracy wolniej niż trzeba (2):

niepośpiech w czym (1): DIPHILVS ‒ Niepoſpiech wroboczię. Calep 327a.

niepośpiech czyj (1): Iż mu niektórych Figurek Ziół niedoſtáło/ których imióná w Vkázáczu położóné ſą: sſtáło ſye to przez niepośpiech Formkráwáczá/ który tych Figurek kráiáć dodężyć niemógł SienLek 256v.

2. Człowiek lubiący zwlekać, niechętnie i nie od razu, wykonujący to co powinien (1): Cesator – Niepoſzpiech, leniwiecz odk⟨ł⟩adacz. Calep 184b.

Synonimy: 2. gnuśnik, leniwiec, odkładacz, przedłużacz.

Cf NIEPOŚPIESZNY, POŚPIECH

JB