[zaloguj się]

NIEPOWAŻNY (7) ai

niepoważny (6), niepoważni (1); niepoważny RejRozpr, Mącz (3), KochFr, KlonWor; niepoważni GlabGad.

W pisowni łącznej (5), w rozłącznej (2).

e oraz o jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
mNniepowåżny
pl
N subst niepowåżné
G niepowåżnich

sg m N niepowåżny (4).pl N subst niepowåżné (2); -é (1), -(e) (1).G niepowåżnich (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Nie posiadający znaczenia, niegodny uwagi, taki, którego nie można traktować serio; levis Mącz, Cn; inhonoratus Mącz; leviculus Cn (7): Poſtoy máło niewádzić to przeczćić Acz ſą rzeczy niepoważne práwie RejRozpr Av; Levis author, Niewźięty niepoważny. Mącz 190a; Terrae filius. Proverbium, Proſty/ podłi/ niskiego ſtanu/ niepoważny człowiek. Mącz 451b, 158a; FRáſzki tu niepoważné z ſtátkiem ſię zmiéſzáły KochWr 112; KlonWor ded **2.
Szereg: »głupi a niepoważny« (1): małe noſi v nich były wgardzone [!], iakoby one ludzi głupich á nie poważnich były znamiona. GlabGad N7v.

Synonimy: głupi, lekki, niestateczny, nieznaczny.

Cf POWAŻNY

AK