[zaloguj się]

NIEPRZYŁOŻONY (2) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nieprzyłożony (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nie przyzwyczajony do czegoś (2): Insolitus, Niezwykły/ nieprziłożony. Mącz 399b.

nieprzyłożony czemu (1): Insolitus rerum bełlicarum, Nieprziłożo⟨n⟩y rzeczóm walecznym/ álbo nienáłożony rzeczy walecznych. Mącz 399b.

Synonimy: nienałożony, nieprzywykły, niezwyczajny, niezwykły.

Cf PRZYŁOŻONY

JB